Esimerkkejä työpajoistamme

Psykologinen turvallisuus

Turvallisuuden tunteen ja yhteisöllisyyden  neurobiologisen perustan ymmärtämisen hyödyt ovat monitasoisia. Organisaatiokulttuuri syntyy vuorovaikutuksessa ja ohjaa kaikkea toimintaa. Ihmisten luovuus ja kestävä toimintakyky vaativat turvallisuuden kokemusta. Tiimien toimiva vuorovaikutus aktivoi innovaatiokyvyn ja tilan yhteiselle ongelmanratkaisulle. 

Miten käydä vaikeita keskusteluja

Vaikeat keskustelut jäävät helposti käymättä. Se on luonnollista. Vaikeissa keskusteluissa on kuitenkin valtavasti sekä tärkeää tietoa että ratkaisuja. Luottamus kasvaa hankalien asioiden kohtaamisen kautta. Kasvattakaa yhdessä paineensietokykyänne ja taitoanne viedä haastaviakin tilanteita hyvään suuntaan.

Kyky vaikuttaa

Karismaattisuus syntyy tunne- ja vuorovaikutustaitojen kokonaisuudesta. Se on läsnäoloa, lämpöä ja voimaa. Jokainen voi kehittää karismaansa. Kun olet karismaattisempi, vaikutat tehokkaammin. Uskallat esiintyä ja olla vuorovaikutustilanteissa uskottavasti omana itsenäsi.  

Työpajakyselyt
- ota yhteyttä

henriika.maikku@juura.fi
040 4168409

Valmennamme Juuran omassa valmennuskeskuksessa Loviisassa, teillä paikan päällä sekä virtuaalisesti. 

henriika.maikku@juura.fi
040 4168409

esa.korhonen@juura.fi
045 3290651

Lapinkyläntie 643
07870 Skinnarby
Loviisa