Traumatietoisuus hevosavusteisessa työssä -koulutuspäivät antavat ymmärrystä trauman kohtaamiseen hevosavusteista työtä tekeville ammattilaisille.

Traumatietoisuus hevosavusteisessa työssä

28.-29.9.2023 Ruotsinpyhtäällä ja Loviisassa

Traumatietoisuus on noussut tärkeäksi osaamisalueeksi sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatuksen kentällä. Tämä teema tulee vastaan myös hevosavusteisessa työssä.

Hevosten läsnäolo saattaa aktivoida menneitä traumakokemuksia, mikä saattaa ilmetä voimakkaina tunteina, vireystilan säätelyn haasteina ja vuorovaikutuksen katkoksina. Traumatietoisuus hevosavusteisessa työssä -koulutuspäivät pyrkivät antamaan ymmärrystä trauman kohtaamiseen hevosavusteista työtä tekeville ammattilaisille.

Kaikkein tärkeintä on turvallisuuden kokemuksen rakentuminen.

Ensimmäinen päivä 28.9.2023

Koulutuksen ensimmäisenä 28.9.2023 päivänä keskitymme traumatietoisen työskentelyotteen pohtimiseen ja kehittämiseen osana hevosavusteista työtä. Päivä on avoin kaikille hevosavusteista työtä tekeville. Päivä pitää sisällään teoriaa, keskustelua sekä kokemuksellisia kehollisia harjoituksia ilman hevosia.

Toinen päivä 29.9.2023

Koulutuksen toisena päivänä 29.9.2023 syvennymme traumatietoisuuteen ja vireystilan säätelyyn hevosavusteisesti. Päivän osallistujamäärä on rajattu.
 
Päivän tavoitteena on syventyä tutkimaan kokemuksellisesti turvallisuuden rakentumista.
Pohdimme, mistä vuorovaikutuksen turvallisuus syntyy, ja opettelemme tunnistamaan selviytymiskeinoja, jotka aktivoituvat kun tunne vaarasta tai epäluottamuksesta viriää.
 
Teemme erilaisia kokemuksellisia vireystilaan ja sen säätelyyn liittyviä harjoituksia yhdessä hevosten kanssa. Opettelemme lempeää ja jämäkkää rajojen asettamista, toisen asettamien rajojen kunnioittamista sekä asiakkaan tukemista tasapainoisten rajojen tunnistamiseen ja ilmaisemiseen.
KOLLAASI

Valmentajat

Valmentajina toimivat johdon valmentaja, psykoterapeutti ja työnohjaaja Henriika Maikku ja psykofyysisen psykoterapian kouluttaja Laura Mannila. 

Henriika Maikku

Valmentajat

Johdon valmentaja, psykoterapeutti, työnohjaaja Henriika Maikku ja psykoterapeutti, työnohjaaja, psykofyysisen psykoterapian kouluttaja Laura Mannila. 

Laura Mannila

Aika ja Paikka

Ensimmäinen koulutuspäivä 28.9.2023 pidetään Stömforsin ruukissa  Ruotsinpyhtäällä klo 10-17. Koulutus sisältää lounaan ja iltapäiväkahvit. 
 
Ruukista voi kysyä tarvittaessa majoitusta. https://stromforsinruukki.com/
 
Toinen päivä 29.9.2023 pidetään Juurassa, Lapinkyläntie 643, Loviisa.
Koulutus sisältää lounaan ja iltapäiväkahvit. Toiseen päivään mahtuu vain 12 ensimmäistä.

Kustannus

Kustannus: Ensimmäinen päivä 297€ + alv. Molemmat päivät 497€ + alv. Kustannus sisältää koulutusmateriaalit sekä lounaan ja iltapäiväkahvit.
Strömforsin ruukissa on majoitustilaa halukkaille. Majoitus omakustanteisesti.
 
 Varaa paikkasi pian: henriika.maikku@juura.fi
Vain lähiosallistuminen. 

henriika.maikku@juura.fi
040 4168409

esa.korhonen@juura.fi
045 3290651

Lapinkyläntie 643
07870 Skinnarby
Loviisa