Luonnon malleja on hyödynnetty teknologiassa vuosia - me tuomme biomimetiikan johtamisen avuksi. Löydä ratkaisut luonnon elävästä systeemisyydestä.

Johtamisen biomimetiikka™ Kasvuohjelma

Ota oppia luonnosta

Biomimetiikka on tietoista pyrkimystä jäljitellä luonnon älykkyyttä, resurssien tuhlaamattomuuta sekä johdonmukaisuutta. Luonnossa vallitsevat rakenteet ja toiminnot ovat säilyneet evolutiivisessa paineessa ja ovat siksi optimaalisia ja tehokkaita.

Suomalaissa luontosuhteessa on voimaa, joka tarjoaa meille ainutlaatuisen kyvyn hyödyntää luonnon malleja johtamisessa. 

Tutkitun tiedon yhdistäminen vaikuttavaan kokemuksellisuuteen on vahvuutemme. Sisäisestä muutoksesta syntyy kestävä kasvu – niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin tasolla.

Miksi juuri nyt

Meillä on mahdollisuus turvata tulevien sukupolvien tulevaisuus ja planetaarinen hyvinvointi. Tarvitsemme niin maailmankuvan kuin johtamisfilosofian muutosta. Tarvitsemme viisaita päätöksiä, inhimillisyyttä ja planetaarisiin rajoihin kytkeytyvää, vahvaa liiketoimintaa. Valmennus on sinua varten, jos:

Johtavassa asemassa olevat ihmiset käyttävät tutkitusti 70-80% ajastaan vuorovaikutukseen muiden kanssa. Ei ole ihme, että ihmissuhdetaidoissaan taitavimmat ovat myös parhaita johtajia.

KASVUohjelmassa PÄÄSET PIDEMMÄLLE

Työskentelyn kolme tasoa

1. Regeneratiivinen johtaminen

Luonnossa vallitsevat rakenteet ja toiminnot ovat säilyneet evolutiivisessa paineessa ja ovat siksi optimaalisia ja tehokkaita. Organisaatio ei ole kone. Se on uudistuva, elävä ja alati muuttuva systeemi, joka pitää sisällään valtavan määrän energiaa. Johtaminen on tuon energian tunnistamista ja suuntaamista. Kehittyneen ekosysteemin tunnusmerkit kuvaavat kestävästi menestyviä organisaatioita tai syklisyyden voiman hahmottaminen on keskeinen työelämän hyvinvointia tukeva hahmotus.

2. Yhteisön energian optimointi

Poraudumme sekä eettiseen johtajuuteen että tunne- ja vuorovaikutustaitoihin syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti. Muutos syntyy yhteisöissä yhteistyöllä. Biomimetiikka tarjoaa peilauspinnan niin yksittäisen ihmisen toiminnan ymmärtämiseen, ryhmädynamiikan johtamiseen kuin kompleksisten ongelmien ajatteluunkin.

1. Henkilökohtaisen elinvoiman vahvistaminen

Itsetuntemus on lähtökohta. Olemme paljon enemmän kuin ajattelumme. Vaistonvaraiset tunteet ohjaavat ajatteluamme ja toimintaamme. Tietoisuus omista automaattisista malleista on viisaan toiminnan kulmakivi. Johtajat, jotka tämän tunnistavat, uskaltavat laittaa itsensä peliin, jolloin uskottavuus syntyy omana itsenäsi.

Valmentajat

Valmentajina toimivat Eeva Jaakonsalo ja Henriika Maikku. Molemmilla on rautainen kokemus yritysten ja yksilöiden kehittämisestä, johtamisvalmennuksesta ja coachingista

Eeva Jaakonsalo

Valmentajat

Valmentajina toimivat Eeva Jaakonsalo ja Henriika Maikku. Molemmilla on rautainen kokemus yritysten, johtoryhmien ja yksilöiden kehittämisestä, johtamisvalmennuksesta ja johtajien one-to-one coachingista.

Johda psykologista turvallisuutta, rakenne luottamusta, luo kestäviä työelämän ihmissuhteita sekä myönteistä organisaatiokulttuuria. Kommunikoi avoimesti ja tehokkaasti sekä kasvata kykyäsi olla vuorovaikutustilanteissa uskottavasti omana itsenäsi.

Henriika Maikku

Kenelle

Valmennus sopii sinulle, joka

Intensiivinen puolen vuoden kasvuohjelma

Kuusi valmennuspäivää ja henkilökohtaisen kasvun tuki

Jakso 1: Henkilökohtainen kasvu 7.6.-8.6.2023 klo 10.00-16.00

Jakso 2: Yhteisön johtaminen 

Jakso 3: Systeemisyyden johtaminen 

 Valmennuspäivät pidetään Juuran tiloissa. Sparraustapaamiset virtuaalisesti.

Juura sijaitsee Loviisassa luonnon keskellä idyllisessä Skinnarbyn kylässä. Haluamme tarjota asiakkaillemme vaikuttavan työskentelyn lisäksi kokonaisvaltaisen hyvänolon kokemuksen. 

Michelin arvioinnin saaneissa ravintoloissa työskennellyt keittiömestari Esa vastaa Juuran keittiöstä. Bon apetit!

KOLLAASI

Investointi

Kasvuohjelman kustannus on 9700 € (+ alv 24%). Siihen sisältyvät osallistuminen eksklusiiviseen johtajien kasvuryhmään, kuusi valmennuspäivää, herkulliset gourmet-tason ruokailut valmennuspäivien aikana, valmennusmateriaalit, kaksi henkilökohtaista coachingkeskustelua sekä valmentajien tuki koko ohjelman ajan.

henriika.maikku@juura.fi
040 4168409

esa.korhonen@juura.fi
045 3290651

Lapinkyläntie 643
07870 Skinnarby
Loviisa